top of page

KOUČINK - OSOBNÍ ROZVOJ

  Mentální koučink je proces, který se zaměřuje na podporu jednotlivců či skupin při dosahování jejich osobních a profesních cílů tím, že jim pomáhá prozkoumat a rozvíjet své myšlenky, dovednosti a schopnosti. Tento proces se provádí prostřednictvím konverzačního partnerství mezi klientem a mentálním koučem. Mentální koučink je zaměřen na to, aby klientům umožnil zlepšit svou výkonnost, dosáhnout lepšího porozumění sobě samým a dosáhnout konkrétních cílů.
 

  Nabízíme služby certifikovaných koučů, kteří vám rádi pomohou zvládnout těžká životní rozhodnutí, nebo se posunout dál v tom, co děláte. Klademe důraz na pozitivní rozvoj osobnosti.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Jak koučink probíhá?


KONVERZACE A KOMUNIKACE:

Mentální koučink je založen na otevřené a důvěrné konverzaci mezi klientem a koučem. Klient mluví o svých cílech, problémech a přáních, zatímco kouč aktivně naslouchá a klade otázky, které pomáhají klientovi lépe porozumět svým myšlenkám a pocitům.


SEBEPOZNÁNÍ:

Mentální koučink podporuje proces sebepoznání. Klienti jsou povzbuzováni k tomu, aby reflektovali své hodnoty, priority a přesvědčení, což jim pomáhá lépe chápat, co je motivuje a co je důležité pro jejich osobní rozvoj.

STANOVENÍ CÍLŮ:

Klienti si ve spolupráci s mentálním koučem stanovují konkrétní cíle, které chtějí dosáhnout. Tyto cíle jsou obvykle měřitelné, realistické a do určité míry časově omezené.
 

AKCE A ZODPOVĚDNOST:

Mentální koučink se nezaměřuje pouze na konverzaci, ale také na akci. Klienti pracují na dosažení svých cílů a jsou povzbuzováni k přijímání konkrétních kroků. Kouč pomáhá klientovi zůstat zodpovědným za svůj vlastní rozvoj.

PODPORA A MOTIVACE:

Mentální koučink poskytuje klientům podporu a motivaci během procesu dosahování cílů. Kouč může poskytovat povzbuzení, povídat si s klientem o překážkách a společně hledat způsoby, jak je překonat.

OBJEKTIVITA A NEZAUJATOST:

Mentální kouč by měl být objektivní a nezaujatý. Jeho role spočívá v podpoře klienta a umožnění jim objevovat vlastní řešení a perspektivy.

Koučink se využívá v mnoha oblastech života, včetně profesního rozvoje, osobního růstu, zvládání stresu, řízení změn a mnoha dalších a může být prováděn jednotlivci nebo skupinami. Jeho cílem je pomoci klientům dosáhnout svého plného potenciálu a dosáhnout úspěchu ve svých cílech a snech.

Hatefree Academy nabízí možnost osobnostního rozvoje pro následující oblasti a skupiny lidí:


- rodiče ( např. výchova dětí, organizace času a priorit, zvládání stresu)


- děti a mládež - cca od 12 let ( např. volba správné střední/vysoké školy, začlenění do kolektivu, rozvoj disciplíny, organizace času a priorit)


- e-sportoví trenéři a manažeři týmů (např. práce s různými osobnostními typy lidí, leadership dovednosti, práce se stresem, pozitivní motivace, zpětná vazba)


- hráči a streameři (např. budování hatefree komunity, komunikace, nastavení správných cílů)


KDO JSOU NAŠI KOUČOVÉ?

 

Koucink.png
bottom of page